Archives

Maimai Kyoto tour at Konkai-Komyoji Temple

Our senior garden craftsman Oka gave a tour at Konkai-Komyoji Temple for an event to promote the neighborhood.

もっと見る

Kanko Keizai newspaper article

The Konkai-Komyoji Temple which UEYAKATO takes care of was featured on the Kanko-Keizai newspaper. 

もっと見る

Page Top ▲